державний

державний
-а, -е.
Прикм. до держава. || Який має важливе значення для держави, може впливати на стан її справ. || Який бере безпосередню участь у керівництві державою.
••

Держа́вна вла́сність — одна з форм власності, суб'єктами-розпорядниками якої є органи державної влади країни та її суб'єктів.

Держа́вна економі́чна полі́тика — генеральна лінія дій та сукупність заходів, що проводить уряд від імені держави.

Держа́вна корпора́ція — компанія, що є власністю держави.

Держа́вна мо́ва — основна мова держави.

Держа́вна (фіска́льна) монопо́лія — монополія держави на виробництво та реалізацію товарів масового споживання (тютюн, сіль та ін).

Держа́вна податко́ва слу́жба — державна структура, яка підтримує єдину систему контролю за дотриманням податкового законодавства.

Держа́вна по́зика — форма державного кредиту, коли держава виступає як боржник (позичальник).

Держа́вна ра́да — а) в 1810-1906 рр. – законодорадча установа Російської імперії, в 1906-1917 рр. – верхня палата російського парламенту.

Держа́вна скарбни́ця — кошти державного бюджету.

Держа́вна слу́жба — один з центральних інститутів адміністративного права.

Держа́вна таємни́ця — відомості військового, економічного та політичного характеру, які спеціально охороняються державою.

Держа́вна терито́рія — частина земної кулі, яка знаходиться під суверенітетом певної держави.

Держа́вне банкру́тство — повна чи часткова відмова держави від сплати зовнішніх та внутрішніх боргів.

Держа́вне замо́влення — замовлення на виготовлення продукції, проведення робіт, у яких зацікавлена держава і яке оплачується з коштів державного бюджету.

Держа́вне зібра́ння — назва однопалатного парламенту в Угорщині та Естонії, а також законодавчого органу в ряді республік у складі Російської Федерації.

Держа́вне ми́то — встановлений державою грошовий платіж, що його стягують за здійснення юридично зничимих дій.

Держа́вне пра́во — галузь права, положеннями якої визначено та закріплено суспільний і державний устрій країни.

Держа́вне регулюва́ння цін — втручання держави в процес ринкового ціноутворення.

Держа́вне соціа́льне страхува́ння — одна з організаційних форм страхування, коли страхувальником є державна організація.

Держа́вне управлі́ння — організований процес керівництва, регулювання та контролю з боку державних органів.

Держа́вний апара́т — система органів держави, через які здійснюється державна влада, функції відповідної держави.

Держа́вний борг — сума заборгованості держави зовнішнім та внутрішнім кредиторам.

Держа́вний бюдже́т — кошторис доходів та видатків держави за певний період часу, складений із зазначенням джерел надходження державних доходів та напрямів, каналів витрачання коштів.

Держа́вний капіталі́зм — економічна система, в якій держава бере безпосередню участь у процесі капіталістичного виробництва.

Держа́вний контра́кт — договір на поставку товарів для державних потреб.

Держа́вний контро́ль — одна з форм здійснення державної влади, яка забезпечує дотримання законів та інших правових актів, що їх видають органи держави.

Держа́вний кордо́н — лінія та вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі державної території.

Держа́вний креди́т — сукупність кредитних відносин, в якій однією з сторін є держава.

Держа́вний лад — система соціальних, економічних та політико-правових відносин.

Держа́вний міні́стр — а) глава уряду в Норвегії; б) міністр без портфеля в Японії; в) заступники міністрів та керівників великих підрозділів у структурі міністерств у Великій Британії.

Держа́вний обвинува́ч — прокурор, який підтримує перед судом звинувачення по кримінальній справі.

Держа́вний переворо́т — насильницьке, здійснене з порушенням конституції повалення чи зміна конституційного (державного) ладу.

Держа́вний саніта́рний на́гляд — контроль за дотриманням міністерствами, відомствами санітарних норм та правил.

Держа́вний секрета́р — в ряді держав Європи та Америки – назва вищих державних чиновників.

Держа́вний суд — а) офіційна назва верховного суду Естонії; б) в Фінляндії – спеціальний судовий орган для розгляду справ про злочини та провини вищих посадових осіб.

Держа́вний ці́нний папі́р — облігації, векселі державної скарбниці та інші державні зобов'язання.

Держа́вні боргові́ зобов'я́зання — будь-які цінні папери, що засвідчують відносини позики, в яких боржником виступають держава, органи державної влади чи управління.

Держа́вні дохо́ди — підраховані у грошовій формі доходи держави.

Держа́вні екза́мени (і́спити) — випускні екзамени у вищих навчальних закладах.

Держа́вні зло́чини — злочинні дії, спрямовані проти існуючого у даній державі суспільного та політичного ладу.

Держа́вні короткотерміно́ві обліга́ції — іменні цінні папери, що періодично емітуються міністерством фінансів.

Держа́вні субси́дії — кошти, фінансова допомога, виділені з державного бюджету.

Держа́вні ці́нні папе́ри — цінні папери, емітовані для покриття бюджетного дефіциту від імені уряду.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "державний" в других словарях:

  • державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння україни — государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Украины State Fund of Ukraine of precious metals and stones вся сукупність дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які перебувають у державній власності та відповідно до… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • державний фонд надр — государственный фонд недр State fund of mineral reserves – включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Державний фонд …   Гірничий енциклопедичний словник

  • державний баланс запасів корисних копалин — государственный баланс запасов полезных ископаемых State balance of mineral reserves містить відомості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів к.к. щодо родовищ, які мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння …   Гірничий енциклопедичний словник

  • державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин — государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых State Cadastre of Mineral Deposits and Manifestations містить відомості про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ корисних копалин, щодо кількості та якості… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння — государственный резерв разведанных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней State reserve of prospected deposits of precious metals and stones утворений для забезпечення перспективних потреб держави у дорогоцінних металах і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • державний фонд родовищ корисних копалин україни — государственный фонд месторождений полезных ископаемых Украины State fund of mineral deposits of Ukraine систематизоване зведення відомостей по кожному родовищу, що характеризує кількість запасів основних корисних копалин і сумісно з ними… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • державний — Рада державна: австрійський парламент; Рада повітова: повітова влада в кол. Галичині. [IV] …   Толковый украинский словарь

  • державний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • державний борг — сума заборгованості держави зовнішнім і внутрішнім кредиторам …   Словник бюджетної термінології

  • державний грант — державне замовлення на виконання наукових досліджень і розробок …   Словник бюджетної термінології


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»